Works by discipline "agricultural sciences"

Up a level
Export as [Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Z | Á
Number of items at this level: 227.

A

Abonyi, Tamás (2003) A higéniai management hatása a sertéshústermelés eredményességére. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

B

Bali Papp, Ágnes (2000) Kísérletek sertés petesejtek in vitro maturáltatására, fertilizációjára és sertés embriók in vitro tenyésztésére. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Ballók, Zsuzsanna (2012) A vonalas létesítmények szerepe a gímszarvas terület - használatában. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Barabás, Lilla (2012) A Magyarországon fészkelő récefajok (Anatinae) elterjedése, valamint állományváltozásai az augusztusi vízimadár-monitoringadatok alapján. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Baranyai-Nagy, Anikó (2013) A nyugat-dunántúli patakmenti égerligetek tájtörténeti, növényföldrajzi és társulástani vizsgálata. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Barkóczi, Margit (2004) Réz-komplex vegyületek ligandum hatásának vizsgálata az őszi búza hozamára és minőségére. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Barkóczy, Zsolt (2009) A dendromassza alapú decentralizált energiatermelés alapanyagbázisának tervezése. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Barna, Tamás (2002) A cédrusok telepítésének lehetőségei Magyarországon, különös tekintettel a Cedrus atlantica Manetti alkalmazására : : Doktori értekezés. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Benedek, Judit (2009) A nehézségi erőtér szintetikus modellezése. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Benke, Hedvig (2013) Versenyképes marketingstratégiák a hazai brojler ágazat takarmányellátó berendezéseinek piacán. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Benke, József (2004) A Homoródi Erdőgondnokság erdeinek természetes felújítási lehetőségei. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Benkő, Pál (2008) Az erdőgazdálkodás számviteli és finanszírozási sajátosságai. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Birkás, Endre (2004) Magyarország piacvezető-pozíciója megőrzésének lehetőségei és feltételei a világ libamáj piacán. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Biró, Boglárka (2005) A bükk álgesztesedés vizsgálata a Somogyi Erdészeti és Faipari Részvénytársaság erdőállományaiban. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Bodnár, Sándor (2006) A minőség- és eredettanúsítás lehetősége és alkalmazása a magyar erdőgazdálkodásban. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Bodáné, Kendrovics Rita (2012) Vízminőség-védelem gyakorlati oktatási metodika fejlesztése a műszaki felsőoktatásban (az Aranyhegyi-patak vízminőségi vizsgálatának példáján). PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Bogdán, Olivér (2005) Térinformatika az ipari környezetvédelemben : : a térinformatika szerepe a környezeti hatásvizsgálatok továbbfejlesztésében. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Brolly, Gábor Béla (2013) Locating and parameter retrieval of individual trees from terrestrial laser scanner data. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Buzgó, József (2006) A szarvasfélék túlszaporodásából eredő problémák áttekintő vizsgálata és a megoldás lehetőségei. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Bárány, Gábor (2011) A nemesnyár-termesztés fejlesztésének újabb eredményei. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Bódi, Csaba (2010) Ökológiai eredetű állati termékek beszerzésének és értékesítésének marketing aspektusai. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Bór, József (2011) Villámkisülésekhez társuló felsőlégköri elektro-optikai emissziók és Schumann-rezonancia tranziensek vizsgálata. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Bölöni, János (2005) Többszempontú erdőtipológiai vizsgálatok a Tési-fennsík déli részén. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Börcsök, Zoltán (2009) Magyarországi mezei szil (Ulmus minor MILL. sensu lato) levélmorfológiai vizsgálata. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Bőhm, András (2012) Nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek ökológiai jellegének változása Magyarországon. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

C

Cseh, Sándor (2004) Extraterresztikus hatások érvényesülése a troposzférában és a sztratoszférában. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Csiba, Mátyás (2010) Mérési módszerek fejlesztése precíziós növénytermesztési technológiáknál. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Csiszár, Ágnes (2005) A kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens parviflora DC.) és a keresztlapu (Erechtites hieracifolia Raf.ex DC.) terjedési stratégiának vizsgálata. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Csókáné, Hirka Anikó (2003) Vizsgálatok a magyarországi tölgyek karpofág rovaraival. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Csókáné Szabados, Ildikó (2003) Az évgyűrűszélesség és egyes termőhelyi tényezők kapcsolata. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Czimber, Kornél (2002) Korszerű geoinformatikai módszerek az erdészetben : : Egy geoinformációs rendszer fejlesztésének tudományos eredményei. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

D

Drüszler, Áron (2011) A 20. századi felszínborítás-változás meteorológiai hatásai Magyarországon. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

E

Eleiche, Mohamed A. (2011) Network analysis methods for mobile GIS. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Enzsölné Gerencsér, Erzsébet (2013) Az éghajlati változékonyság hatása az őszi árpa termesztésére. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

F

Farkas, Ferenc (2004) Nehezen bontható, vagy toxikus komponenseket tartalmazó ipari szennyvizek biológiai kezelése. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Farkas, László (2001) Félszárazáruk mikrobiológiai stabilitásának és érzékszervi tulajdonságainak vizsgálata starterkultúrák és cukoradalékok felhasználásával. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Finta, Krisztina (2005) Almagyümölcsösök rovarmegporzása. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Földes, Fruzsina (2008) Ökológiai állattartás helye, szerepe és lehetőségei Magyarországon, különös tekintettel a nyugat-dunántúli régióra. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

G

Gergely, István (2005) Az EU csatlakozás várható hatása a Nyugat-Dunántúli Régió állattenyésztésére. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Gergácz, Zoltán (2009) A tejelő tehenek kondícióváltozásának, tejtermelésének és termékenységének összefüggései. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Giczi, Edina (2008) Hazai gímszarvas- és őzállományok Fascioloides Magna (Bassi, 1875) fertőzöttsége és a védekezés lehetőségei. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Goda, Mátyás (2003) Minőségi marhahústermelés szervezésének európai uniós gyakorlata és magyarországi lehetőségei. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Gombkötő, Csilla (2011) Őszi és tavaszi termesztésű fokhagymák értékelő összehasonlítása. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Gombkötő, Nóra (2010) Az őshonos szürke marha termékpálya szakaszainak ökonómiai vizsgálata. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Gribovszki, Katalin Eszter (2006) Földrengések geofizikai és geológiai környezetének valamint Debrecen földrengés-veszélyeztetettségének vizsgálata térinformatikai eszközökkel. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Gulyás, László (2002) A nyers tej szomatikus sejtszámát befelyásoló néhány biológiai és környezeti tényező vizsgálata. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Gyimes, Ernő (2004) Összefüggés-vizsgálatok búzafajták (Triticum aestivum) szemtermésének agrofizikai tulajdonságai között. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Gyimóthy, Zsuzsanna (2013) A vörösbegy Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) őszi vonulásának vizsgálata Magyarországon. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Gyimóthy-Willmann, Ilse Maria (2007) Neue Methode zum Nachweis von Kortikosteron im Ei und Erfassung von Kortikosteron im Eigelb und Blutplasma. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Gyulai, István (2009) A precíziós mezőgazdaság segítése távérzékelt adatokkal. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Gál, János (2006) A Lajta-Hanság mezei nyúl állományának vizsgálata különös tekintettel annak egészségügyi helyzetére. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Gálos, Borbála (2010) Analysis of forest-climate interactions, applying the regional climate model REMO. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Gólya, János (2003) Fakitermelési munkarendszerek gyérítésekben. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

H

Hartl, Éva (2008) A "Környezetünk az erdő" pedagógus továbbképzés környezettudatos nevelésben betöltött helye, szerepe és hatékonysága. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Hegedűs, Attila (2008) A nem-fa erdei termékek és szolgáltatások hasznosítása és marketingje. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Hegyi, Judit (2005) A nyugat-dunántúli szarvasmarhatartó üzemek méretének változása és tendenciái. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Hingyi, Hajnalka (2002) A tejtermelés ökonómiai elemzése a közép-dunántúli régió különböző ágazati méretű gazdaságaiban. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Hofmann, Tamás (2006) A kémiai paraméterek szerepe a bükk (Fagus Sylvatica L.) álgesztesedésében. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Horoszné, Gulyás Margit (2012) Térinformatikai módszerek alkalmazása a vízgazdálkodás területén. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Horváth, Balázs (2006) A vadgesztenyelevél-aknázómoly (Cameraria Ohridella) életmódja és parazitoid közössége a Szigetköz térségében. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Horváth, Eszter (2008) Az állatitermék-előállítás helyzete és fejlesztésének lehetőségei a Szigetközben. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Horváth, Ferenc (2012) Módszertani fejlesztések az erdőrezervátumok hosszú távú faállomány-szerkezeti kutatásához. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Horváth, Sándor (2011) Vállalkozások fejlődése az erdőgazdálkodásban. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Horváth, Tamás (2012) Versengésvizsgálatok a Soproni-hegyvidék hosszúlejáratú kísérleti területein. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

I

Illés, Gábor (2004) Az Észak-Hanság termőhelyi viszonyai és az erdőállományok kapcsolata. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Ivelics, Ramon (2006) Minirotációs energetikai faültetvények termesztés-technológiájának és hasznosításának fejlesztése. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

J

Jancsó, Tamás (2006) Nemlineáris modellek fotogrammetriai alkalmazása a geokörnyezettudományban. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Juhász, Anita (2002) A vakbélírtás hatása pecsenyecsibék N-forgalmára, valamint a fehérje és az aminosavak látszólagos és tényleges emészthetőségének alakulására. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Jung, László György (2008) Fabázisú centralizált áramtermelés logisztikája és annak hatása az Egererdő Erdészeti Zrt. fahasználati tevékenységére. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Jáger, László Tamás (2002) A magán-erdőtulajdonosok véleménye és ismeretei. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Jäger, Katalin (2005) Növényi növekedésszabályozó anyagokat (PGR) termelő algatörzsek, mint alternatív hormonforrások felhasználása magasabb rendű növények szövettenyészeteiben. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Józsa, Máté József (2006) Kis- és középvállalkozások sertéshús termelésének értékelése a Nyugat-Dunántúli régióban. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

K

Kalicz, Péter (2007) Hidrológiai folyamatok modellezése a Sopron melletti Hidegvíz-völgyben. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Kalmár, Sándor (2010) A precíziós növénytermelés üzemgazdasági összefüggései. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Kalmár, Sándor Flóris (2007) Mesterséges erdőfelújítás kisemlős közösségének szünbiológiai vizsgálata. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Kalocsai, Renátó (2003) A szulfáttrágyázás hatása az őszi búza kémiai összetételére és beltartalmi értékmérő tulajdonságaira. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Karácsony, Péter (2008) Az őszi búza ágazat versenyképességének javítási lehetőségei a Nyugat-dunántúli Régióban. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Katonáné, Gombás Katalin (2013) Földhasználat változás vizsgálata. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Kerekes, Szilárd (2011) Az Alcsíki-medence lápjainak botanikai állapotfelmérése és vegetációváltozásainak vizsgálata. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Kertész, Tamás (2003) Eltérő tartástechnológiák hatása a másodlagos (élettartam, életteljesítmény) értékmérő tulajdonságokra, valamint a selejtezések, kiesések alakulására. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Király, Angéla (2008) Talajparaméterek és ökológiai mutatószámok összefüggéseinek vizsgálata erdei lágyszárú fajok alapján. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Király, Géza (2008) A távérzékelés erdészeti alkalmazása. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Király, István (2010) Magyarországi őzállományok orr-garatbagócs-fertőzöttségéről és a parazita biológiájának sajátosságairól. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Kiss, János (2009) Gravitációs és mágneses feldolgozások és modellezések a földtani környezet megismerése céljából. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Kiss, Árpád (2009) A számviteli adatszolgáltatás megváltoztatásának gazdasági alapjai az állattenyésztésben. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Kocsisné, Andrásik Ágota (2004) Az állattenyésztési kisvállalkozások finanszírozása Győr-Moson-Sopron megyében. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Koltai, Judit Petra (2010) Az ökológiai gazdaságok termelési tényezőinek és gyomszabályozási módszereinek ökonómiai elemzése. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Kondorné, Szenkovits Mariann (2007) Fafaj-összehasonlító kísérletek értékelése. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Konrád, Szilárd (2008) Sárga magyar tyúk anyai vonalra alapozott termékelőállítás lehetőségei. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Koppán, András (2005) A fatörzsön kialakuló természetes elektromos potenciálkülönbség-változások és összefüggésük a xylemnedv-áramlással. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Koren, Edit (2005) Vasúti pályák környezeti állapotának elemzése. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Koronikáné, Pécsinger Judit (2008) Az útkörnyezet hatásterjedést befolyásoló szerepe természeti területeken. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Kovács, Gyula (2013) A Balaton déli partjának vízimadár-monitoringja. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Kovács, Péter (2011) A biodízel gyártás során keletkező glicerin takarmányozási célú felhasználása a hízósertéseknél. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Kovács, Tamás (2002) A marhahús termelés- és feldolgozás aktuális gazdasági kérdései. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Kovács, Tamás (2012) A pattanóbogarak (Agriotes spp.) és a drótférgek előrejelzése precíziós módszerekkel. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Kovács, Zoltán (2004) Adatok a vadgesztenyelevél-aknázómoly (Cameraria ohridella Deschka et Dimič 1986, Lepidoptera, Gracillariidae) biológiájáról, elterjedéséről és az ellene való védekezésről. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Kukorelli, Gábor (2012) Herbicid-toleráns kultúrnövények gyomszabályozása, és helyük Magyarország növénytermesztési szerkezetében. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Káldi, Judit (2008) A mezőgazdaság nyilvántartási rendszere és fejlesztési lehetőségei. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Kézdy, Pál (2002) Taxonómiai vizsgálatok a hazai molyhos tölgy alakkörön (Quercus Pubescens S.L.). PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Künstler, András (2012) Egyes növényi rezisztenciaformák biokémiai és molekuláris biológiai mechanizmusának feltárása. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

L

Lakatos, Erika (2006) Folyékony élelmiszerek kezelése, különös tekintettel a mikrohullám tejre gyakorolt hatására. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Lemperger, István (2012) Az elektromágneses impedancia-tenzor külső eredetű változásai. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

László, Richárd (2004) Cseri talaj és erdőállományaik kapcsolata Kemenesalja erdőgazdasági tájban Iván példáján. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Lőrincz, Attila (2004) Élelmezési célú biológiai anyagok ultrahangos besugárzásának élelmiszerfizikai és mikrobiológiai vonatkozásai. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Lőrincz, Zsuzsanna (2007) Kockázatelemzés a növénytermesztésben. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

M

Makkosné, Petz Brigitta (2007) Mélyhűtött sperma termékenyítőképességének becslése in vitro körülmények között. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Maniak, Stefan (2003) Konzept zur Integration von verschiedenen Datenquellen in einem Geographischen Informationssystem. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Markó, Gergely (2007) Informatika az erdészeti feltáróhálózatok tervezésében és nyilvántartásában. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Markóné, Nagy Krisztina (2013) A gyapjaslepke (Lymantria dispar L.) tömegszaporodásának (2003-2006) elemzése, valamint táplálkozásbiológiai vizsgálatok gyapjaslepkével és apácalepkével (Lymantria monacha L.). PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Marosi, György (2001) Az erdészeti utak hatásainak elemzése. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Marosán, Miklós (2004) Az őz (Capreolus capreolus (L.) 1758) egyes korbecslési módszereinek és életkorra utaló bélyegeinek összehasonlító értékelése. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Mesterházi, Péter Ákos (2004) Development of measurement technique for GPS-aided plant production. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Mesterházy, Attila (2013) A Rába-völgyi erdők élőhelyeinek és lágyszárú fajainak vizsgálata. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Miklósné, Varga Anita (2004) Sertéshús-minősítés és minőség Magyarországon az EU csatlakozás időszakában. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Mikéné, Hegedűs Friderika (2006) A fuzzy logika és a neurális hálók alkalmazása a precíziós növénytermelés adatbázisának értékelésében. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Mikóczy, Nárcisz (2007) Integrált szőlőtermesztés az Ászár-Neszmélyi Borvidéken. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Mizseiné Nyiri, Judit (2008) A földegyenérték - mint birtokrendezési elem. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Molnár, Eszter (2011) Fehér busából és afrikai harcsából készült filé és haltermékek minőségi elemzése. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Molnár, Katalin (2009) Erdővel kapcsolatos ismeretek gyermeket nevelő családok körében. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Márföldi, Anna (2010) A környezeti mérések pedagógiai módszertana a környezetvédelmi szakképzésben. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Márkus, Richárd (2011) A vágósertés-előállítás gazdasági hatékonyságának javítása szántóföldi növények energetikai célra történő feldolgozása során keletkező melléktermékek hasznosításával. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Móricz, Norbert (2011) Egy erdő és parlagterület vízforgalmának összehasonlító vizsgálata. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Mózes, Csaba (2006) Privatizációs összehasonlítás : : Az erdő privtizációja, Magyarország-Románia. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

N

Nagy, Dániel (2008) Erdőtüzek megelőzési és oltástechnológiai lehetőségeinek vizsgálata. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Nagy, Frigyes (2002) Az EU élelmiszerszabályozása, különös tekintettel az állattenyésztés termékeire. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Nagy, István (2007) A méhészeti termelés technológiai, gazdasági, társadalmi összefüggéseinek vizsgálata. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Nagy, László (2011) Éghajlati alkalmazkodóképesség és válaszreakció előrejelzése erdeifenyő (Pinus sylvestris L.) populációkon. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Nagy, Szabolcs Péter (2008) A Közös Agrárpolitika 2003. évi reformja és az EU-csatlakozás várható hatásai a mezei madárfajokra Magyarországon. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Nagy, Szabolcs Tamás (2001) Bikaspermiumok citológiai vizsgálata. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Nagy, Sándor (2004) A gyomfelvételezési módszerek fejlesztése a preciziós gyomszabályozás tervezéséhez. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Nagy, Vilmos (2004) Termőhely-specifikus növénytermesztés hidrológiai alapjai, különös tekintettel Csallóközre és Szigetközre. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Novák, Attila (2010) Elektromágneses geofizikai leképezés tenzor invariánsokkal : : a felszínközeltől a dunántúli mélyszerkezetig. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Nyári, László (2005) Házi berkenye (Sorbus domestica L.) és barkócaberkenye (Sorbus torminalis (L.) Crantz) populációk génmegőrzése a Magyar-középhegységben. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Németh, Anett (2005) A hazai tyúktojás termelés és brojler előallitás az Európai Uniós állatvédelmi normák tükrében. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Németh, Csaba (2004) Kisemlős közösségek vizsgálata a LAJTA-Project erdősávrendszerében. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Németh, Szabina (2011) Szelekciós és biotechnikai módszerek alkalmazásának lehetőségei a kecsketenyésztés gazdaságossága érdekében. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Németh, Zsolt István (2002) A formaldehid és természetes generátorai, mint a környezeti hatások jelző molekulái a csertölgy ontogenezisének korai szakaszaiban. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Németh, Ádám (2013) Új technológia a fogassüllő (Sander Lucioperca L.) mesterséges szaporítására és nevelésére, a Dél-Dunántúli halastavak gazdaságosabb üzemelése érdekében. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Némethné, Katona Judit (2006) A környezet- és természetvédelmi oktatás terepi lehetőségeinek alkalmazása és módszereinek továbbfejlesztése a Máriaremetei-szurdokvölgy példáján. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

P

Papp, Mónika (2013) Cseres-kocsánytalan tölgyes és tölgy-kőris-szil ligeterdő különböző égtáji kitettségű szegélyeinek vizsgálata. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Patocskai, Zoltán (2012) Az erdészeti és a mezőgazdasági földértékelési rendszer ökológiai alapjainak összehasonlítása, az egységesítés lehetséges módjai. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Perényiné, Somogyi Angéla (2010) A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai vonatkozásai. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Petrovics, István (2010) A tájhasználat változásainak tájökológiai vonatkozásai a Keszthelyi-hegységben, az általánosítható tapasztalatok megjelenése a közép- és felsőfokú oktatásban. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Pogány, Éva (2011) Az EU-csatlakozás hatása a tej- és sertéshústermelés jövedelmezőségére a Nyugat-dunántúli Régió gazdaságaiban. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Polgár, András (2012) Környezeti hatásértékelés a környezetirányítási rendszerekben. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Pomsár, Péter János (2009) A napraforgó (Helianthus annuus L.) árvakelésre ható tényezők vizsgálata térinformatikai módszerekkel. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Pongrácz, László (2003) Some aspects of udder health related to milk quality and gravity of mastitis. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Pozsgainé Harsányi, Mónika (2008) Abiotikus hatások kémiai vizsgálata a kocsányos tölgy (Quercus robur L.) makk tárolása és korai ontogenezise folyamán. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Primusz, Péter (2013) Pályaszerkezet-gazdálkodás az erdészeti feltáróhálózatokon. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Prónay, Zsolt (2006) Szökevényforrások kimutatásának lehetősége szonár mérésekkel. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Puskás, Lajos (2008) Az erdők rekreációs értékmeghatározásának módszertana és az erdei turizmus jellemzése. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Pálffy, Károly (2011) Az ultraibolya sugárzás hatása mikroalgák szaporodására, pigmentösszetételére és hormontartalmára. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Pénzes, Éva (2002) A húsvásárlói magatartás az ezredfordulón Magyarországon. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

R

Rasztovits, Ervin (2012) Modelling the future distribution of beech at low-elevation xeric limits - comparison of empirical and stochastic models. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Reisinger, Katalin (2007) A szárnyasok (Shaver 579 tojáshibrid, japán fürj) szervezetében kimutatható néhány szermaradvány termékminőségre gyakorolt hatásának vizsgálata. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Remsei, Sándor (2005) A magyar baromfihús-termékek exportpiaci lehetőségei. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Ribács, Attila (2005) Növényolajipari melléktermékből előállított védett zsír (Ca-szappan) felhasználása a kérődzők takarmányozásában. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Riezing, Norbert (2011) A Vértesalja erdeinek vizsgálata, a tájhasználat és vegetáció kapcsolata. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Rigó, Eszter (2012) Jó hatékonyságú biológiai tartósítószer kifejlesztése a közepesen és nehezen erjeszthető takarmányok tartósítására. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Réczey, Gábor (2007) A biomassza energetikai hasznosításának lehetősége és a vidékfejlesztésre gyakorolt hatása az Európai Unió támogatási rendszerének tükrében. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Réder, Orsolya (2010) Az őszi búza réz-mikroelem kezelésének gazdasági vizsgálata. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Rózsa, László (2000) Hazai takarmányaink ólomszennyezettségének, valamint az ólom kérődzőkre gyakorolt hatásának vizsgálata. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

S

Schiberna, Endre (2007) A magán-erdőgazdálkodás működőképességének gazdasági értékelése. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Sipos-Kozma, Zsófia (2010) Kacsamáj készítmények hőkezelésének optimalizálása. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Sipőcz, Péter (2000) Védett fehérje és védett zsír a tejelő tehenek takarmányozásában. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Somfai, Tamás (2004) Synchronization of in vitro maturation of porcine oocytes. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Spaits, Tamás (2007) Természetes radioaktív izotópok vizsgálata az épített környezetben. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Szabados, Tamás (2007) A cerviko-uterinális inszeminálás eredményességének vizsgálata juhászatokban. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Szabó, Péter (2006) Ruderális gyomvegetáció vizsgálata a Szigetközben. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Szabóné, Varga Noémi Ivett (2008) Néhány állat-egészségügyi mutató és a gyógyszerfelhasználás ökonómiai elemzése tehenészeti telepeken a Nyugat-Dunántúl régióban. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Szakálosné Mátyás, Katalin (2012) A logisztika eredményeinek alkalmazása a hazai fahasználatok hatékonyságának fokozására. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Szalai, Margit (2004) Hőkezelt, szeletelt húskészítmények eltarthatóságának növelése védőgázas csomagolással. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Szalai, Sándor (2002) Egyenáramú null-elrendezések. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Szalka, Éva (2003) A takarmány-felhasználás hatása a tejtermelés jövedelmezőségére. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Szathmári, László (2003) A magyar halászati ágazat gazdasági elemzése a Hortobágyi Halgazdaság Rt. példáján. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Szekrényes, Tamás (2012) Erdőszerkezet változásának vizsgálata, különös tekintettel a feketefenyő és cser fajok esetében a Balaton-felvidéken. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Szemerey, Tamásné (2005) Erdőtalaj meszezésének hatása egy bükkös faállomány páncélosatka faunájára (Acari: Oribatida). PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Szentirmay, András (2006) Integrált baromfiipari vállalkozások az Európai Unió piacán. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Szerencsi, Ágnes (2011) A mikrohullám hatása a pékélesztőre (Saccharomyces cerevisiae-re). PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Szokoly, Zsuzsanna (2005) Védett (bypass) fehérjekészítmény előállítása és felhasználása nagy tejtermelésű tehenek takarmányozásában. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Szél, Győző (2012) Futóbogár-együttesek vizsgálata a Lajta-Project (Mosonszolnok) területén. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Széll, Andrea (2009) Emissziós vizsgálatok használt forgácslapra. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Szép, Tibor (2010) A klímaváltozás erdészeti ökonómiai vonatkozásai. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Szűcs, Péter (2013) A mohák megjelenését meghatározó egyes ökológiai tényezők vizsgálata a Soproni-hegységben. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Sáfár, Orsolya (2006) A magnézium-adagolás hatása a tyúkok termelési tulajdonságaira. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Sándor, Gyula (2005) A dámszarvas (Dama dama, 1758) populáció ökológiai vizsgálata, különös tekintettel a születési és halálozási jellemzőkre. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Sós, Endre (2012) A túzok (Otis tarda Linnaeus, 1758) állat-egészségügyi vizsgálata Magyarországon. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

T

Takács, András Attila (2008) Térinformatikai alkalmazások a természetvédelemben. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Takács, Viktor (2008) Útfásítások közlekedésbiztonsági vizsgálata a Sopron-Fertőd kistérség területén. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Tanai, Attila (2010) A brojlerhús és a tojás konjugált linolsav-tartalmának növelése takarmányozással. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Tarsoly, Péter (2013) A térinformatikai célú adatgyűjtés minősítése, fejlesztése és módszertani alkalmazása a gyapjúzsákbarlangok kutatásában. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Tibay, György (2001) A társadalmi-gazdasági rendszerváltozás hatása az erdészeti és erdészkerületi termelésirányításra. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Tirászi, Ágnes (2011) A tájakat formáló országos és Európai Uniós politikák hatásvizsgálata. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Tobisch, Tamás (2009) Egyenletes bontáson és lékvágáson alapuló erdőfelújítás összehasonlítása gyertyános-kocsánytalan tölgyesben. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Troján, Szabolcs (2010) A baromfi- (broiler) és sertéshús termékpályák szereplőinek jövedelemviszonyai. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Tuba, Katalin (2012) Különböző nyárfajok és -klónok herbivor rovarközösségei különös tekintettel a Populus nigra származásokra. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Turcsán, Judit (2005) Minőségbiztosítás a hízott libamáj előállításában, különös tekintettel az élelmiszeripari feldolgozás folyamatára. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Turcsán, Zsolt (2001) Lúdfajták, hízlalási technológiák és kábítási módok hatása a hízott liba, különös tekintettel a libamáj minőségére. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Tury, Rita (2009) Meddőhányók nehézfém tartalmának mérséklése növénykultúrákkal. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Tímár, Gábor (2002) A Vendvidék erdeinek értékelése új nézőpontok alapján. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Tóth, Tamás (2005) Tejelő tehenek glükózellátásának javítása. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Tóth, Ágnes (2011) Rádiófrekvencián alapuló egyedazonosítási módszer alkalmazhatóságának vizsgálata különböző baromfifajokban. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Tóásó, Gyula (2005) A szelénkezelés hatása a termesztett csiperke (Agaricus bisporus) termésmennyiségére és szeléntartalmára. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Tóásó, Szilvia (2006) EU-konform hízott libamáj előállítás hazai megoldásának ökonómiai kérdései. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Törös, Endre (2007) A szeizmikus módszer geotechnikai alkalmazásának kritikai vizsgálata. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

V

Varga, Erika (2007) In vitro sertésembrió - előállító rendszer vizsgálata. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Varga, Gyula (2006) Kerti és szabad területi vaddisznók egészségi állapotának és parazitás fertőzöttségének összehasonlító vizsgálata. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Varga, Jenő (2013) Körteültetvények terméshozásának szabályozása metszéssel és irányított méhmegporzással. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Varga, László (2000) Effect of a cyanobacterial biomass enriched with trace elements on thermophilic dairy starter cultures. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Varga, Tamás (2010) Az állami erdőgazdálkodás közönségkapcsolatának vizsgálata a parkerdőkön és az erdészeti erdei iskolákon keresztül. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Vidóczi, Henriett (2005) A szelídgesztenye kéregrákja (Cryphonectria parasitica (Murr.) Barr) a Soproni-hegységben. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Vincze, Judit (2008) Az Észak-magyarországi Régió gyepre alapozott állattenyésztésének fejlesztési lehetőségei és irányai. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Visiné, Rajczi Eszter (2008) Bükk (Fagus sylvatica L.) extraktanyagok képződése, akkumulációja és megoszlása. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Viszket, Erna (2011) A tehéntej N-3 zsírsav tartalmának növelése takarmányozás útján. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Vitinger, Emőke (2005) Hematológiai paraméterek vizsgálata az őshonos sárga magyar tyúkállományban. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Vityi, Andrea (2006) A szelektív hulladékgyűjtés humán vonatkozásainak vizsgálata - A vizsgálatok módszerének értékelése, új módszerek fejlesztése. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Vágvölgyi, Andrea (2014) Fás szárú energetikai ültetvények helyzete Magyarországon napjainkig; üzemeltetésük, hasznosításuk alternatívái. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Vári, Anikó (2012) A munkaerő foglalkoztatás tendenciáinak vizsgálata szarvasmarha telepeken. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Végh, Katalin (2007) A szlovákiai húsipar és a vállalati stratégia vizsgálata. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Vér, András (2013) A magyar és osztrák mezőgazdasági tanácsadó rendszer - farm advisory system - összehasonlító vizsgálata és értékelése. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

W

Winkler, Dániel (2005) Fészkelő madárközösségek szukcessziójának vizsgálata a Soproni-hegységben. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Z

Zagyvai, Gergely (2011) Felhagyott mezőgazdasági területek fásszárú szukcessziójának vizsgálata cserháti mintaterületen. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Zagyvainé Kiss, Katalin Anita (2014) Az avarintercepció vizsgálata a Soproni-hegységben. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Zsédely, Eszter (2008) Állati eredetű élelmiszerek N-3 zsírsavtartalmának növelése, oxidációs stabilitásának javítása takarmányozással. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Á

Ásványi, Balázs (2005) Egysejtfehérje-előállítás optimalizálása Kluyveromyces törzsek alkalmazása esetén. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Ásványi-Molnár, Noémi (2009) Funkcionális hatású tejtermék előállítása Spirulina (Arthrospira platensis) felhasználásával. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

This list was generated on Tue May 28 19:36:29 2024 UTC.