Works by discipline "forestry and wildlife management"

Up a level
Export as [Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | S | T | V | Ó
Number of items at this level: 78.

A

Andrési, Réka (2022) Taplógombák bogárközösségeinek vizsgálata. PhD, Soproni Egyetem.

Andrési, Dániel (2019) MESTERSÉGESEN KIALAKÍTOTT LÉKEK HATÁSA KÉT VAS MEGYEI ERDŐ FUTÓBOGÁR-EGYÜTTESÉRE. PhD, Soproni Egyetem.

B

Bali, László (2022) Talajfelszín közeli pókegyüttesek vizsgálata lékes felújítású erdőrészletekben. PhD, Soproni Egyetem.

Barton, Iván (2021) FAÁLLOMÁNYOK FELMÉRÉSE ÉS MODELLEZÉSE TÁVÉRZÉKELÉSI ÉS GEOINFORMATIKAI MÓDSZEREKKEL. PhD, Soproni Egyetem.

Bazsó, Tamás (2018) Korszerű műszerek és mérési módszerek vizsgálata az erdőtérképezésben. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Bende , Attila (2021) Az erdei szalonka (Scolopax rusticola L.) tavaszi vonulásdinamikája, kor-, ivarviszonyai és költésbiológiája Magyarországon. PhD, Soproni Egyetem.

Benke, Attila (2015) A Leuce szekcióba tartozó hazai nyárak dunántúli természetes eredetű állományainak populációgenetikai vizsgálata. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Bereczky, Leonardo (2016) Individual distinctiveness in juvenile brown bears-have personality constructs predictive power across time and situations? PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Besim, Ajvazi (2023) Modelling and integration of geospatial analytical functions for decision making. PhD, Soproni Egyetem.

Bolla, Bence (2017) Hidrológiai vizsgálatok a Kiskunsági Nemzeti Park működési területén lévő erdőállományok természetvédelmi kezeléséhez. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Bérczy, Dóra Judit (2022) Komplex Természettudomány Tantárgy oktatásának lehetőségei a környezetpedagógia módszereivel a Fertő-táj példáján. PhD, Soproni Egyetem.

Bögöti, Gábor (2023) A középfokú vadgazdálkodási szakképzés strukturális fejlesztésének lehetőségei, összhangban a munkaerőpiac igényeivel. PhD, Soproni Egyetem.

C

Cseke, Klára (2013) Egy elegyes tölgy állomány finomléptékű genetikai mintázatának elemzése. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Csenger , Lajosné (2020) „A környezeti ártalmak egészségügyi vonatkozásai és azok megismertetésének lehetséges módjai a környezetpedagógiában”. PhD, Soproni Egyetem.

Csáfordi, Péter (2014) FACTORS INFLUENCING SEDIMENT TRANSPORT ON THE HEADWATER CATCHMENTS OF RÁK BROOK, SOPRON. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Csáki, Péter (2020) A klímaváltozás hatása a vízkészletekre a felszínborítás figyelembevételével. PhD, Soproni Egyetem.

Csépányi, Péter Albert (2018) Örökerdő-gazdálkodás ökonómiai sajátosságai bükkösökben és cseresekben a Pilisi Parkerdő Zrt-nél. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

D

Dremmel, László (2015) A muflon és a gímszarvas táplálkozása, a muflon élőhely-preferenciája, és ezek hatása egyes erdőtársulások gyepszintjének növényzetére az északnyugati Börzsönyben. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

E

Eredics, Attila (2015) Környezeti tényezők hatása erdei fák fiziológiai állapotára. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

F

Facskó, Ferenc (2014) Az erdészeti ágazat informatikai fejlesztésének mérlege. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Farkas, Attila (2019) VÖRÖS RÓKA (VULPES VULPES) ÉS ARANYSAKÁL (CANIS AUREUS) TÁPLÁLKOZÁSI KAPCSOLATAI DÉL-ROMÁNIÁBAN. PhD, Soproni Egyetem.

Fodor, József Tamás (2018) A VADDISZNÓ MOZGÁSKÖRZETÉNEK ÉS SZAPORODÁSI JELLEMZŐINEK VIZSGÁLATA ROMÁNIAI ÉLŐHELYEN. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Folcz, Ádám (2017) A gyérítések rövidtávú hatása a kalapos gombák termőtest megjelenésére. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

G

Gulyás , Krisztina (2020) A klímaváltozás hatása a kocsánytalan tölgy (Quercus petraea) elterjedésére és produkciójára. PhD, Soproni Egyetem.

Győri-Koósz, Barbara (2015) Az ürge [Spermophilus citellus (LINNAEUS, 1766)] táplálék-preferenciájának vizsgálata hazai természetes és féltermészetes élőhelyeken florisztikai kompozíció- és mikrohisztológiai hullatékelemzéssel. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

H

Haszonits, Győző (2022) Nedves rétek fitocönológiai és élőhely szempontú vizsgálata a Hanságban. PhD, Soproni Egyetem.

Hegedéné Nemes, Viktória Erzsébet (2022) A kései meggy (Prunus serotina Ehrh.) terjedésének és visszaszorítási lehetőségeinek vizsgálata. PhD, Soproni Egyetem.

Heilig, Dávid (2022) Investigation of Site Parameters and Growth of Poplar Short Rotation Plantations in Western Slovakia. PhD, Soproni Egyetem.

Hemida, Mohamed Abdelmoneim Ali (2023) The Potentiality of Agroforestry Practices as Essential Land use option for Forest Rehabilitation and Livelihood Improvement, Case Study of Nabag Forest Reserve, Kordofan State, Sudan. PhD, Soproni Egyetem.

Hillebrand, Rudolf (2020) A gyapjaslepke (Lymantria dispar L.) fejlődésmenete különböző tápnövényeken és különböző abiotikus környezeti tényezők között. PhD, Soproni Egyetem.

Honfy, Veronika Anna (2023) Hozamvizsgálatok eredményei agrárerdészeti rendszerben létrehozott különböző hálózatú akác-tritikálé köztes termesztésben. PhD, Soproni Egyetem.

Horváth, Attila László (2015) Többműveletes fakitermelő gépek a hazai lombos állományok fahasználatában. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Horváth, Bálint Győző (2015) Különböző korú gyertyános-kocsánytalan tölgyes erdők lepkeközösségének ökológiai szempontú összehasonlító vizsgálata. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Hámori, Dániel (2019) A kuvik Athene noctua (Scopoli, 1769) konzervációbiológiai vizsgálata a Kiskunságban. PhD, Soproni Egyetem.

J

Janik, Gergely (2021) A magyarországi bükkösök hosszú távú egészségi állapot trendjei. PhD, Soproni Egyetem.

K

Kelemen, Géza (2015) Lakott területek díszfáinak egészségi és statikai vizsgálata. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Kemenszky, Péter (2021) Az aranysakál (Canis aureus) általános biometriai, táplálkozás- és szaporodásbiológiai vizsgálata a Dél-Dunántúlon. PhD, Soproni Egyetem.

Kerényi-Nagy, Viktor (2016) A Kárpát-medencei Crataegus taxonok revíziója. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Kisfaludi, Balázs (2018) Nagy látogatottságú erdészeti feltáróutak közjóléti forgalmának mérése és elemzése. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Kiss, Csilla (2024) A hazánkban fészkelő poszáta (Curruca és Sylvia spp.) és füzike (Phylloscopus spp.) fajok demográfiai vizsgálata. PhD, Soproni Egyetem.

Kollár, Tamás (2018) Lékek természetes felújulásának vizsgálata átmeneti üzemmódú kocsányos tölgyes, kocsánytalan tölgyes és cseres állományokban a Délnyugat-Dunántúlon. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Korda, Márton (2019) A Magyarországon inváziós fafajok elterjedésének és elterjesztésének története. PhD, Soproni Egyetem.

Kottek, Péter (2023) Hosszú távú erdőállomány prognózisok. PhD, Soproni Egyetem.

Kónya, György (2020) Középiskolások környezeti attitűdjét meghatározó tényezők vizsgálata. PhD, Soproni Egyetem.

L

Lampert, Bálint (2020) Ember a természetben” curriculum tervezése. PhD, Soproni Egyetem.

Lukács, Zoltán Péter (2023) Cinegefajok (Paridae) őszi vonulása Magyarországon madárgyűrűzési adatok alapján. PhD, Soproni Egyetem.

M

Major, Tamás (2014) Tuskós területek talaj-előkészítésének gépesítés-fejlesztése. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Mertl, Tamás (2020) A magánerdő tulajdonosok és tulajdonok. PhD, Soproni Egyetem.

Mesterházy, Helga (2023) Hazai főbb nagyvadfajok szerepe a nevelésben és a tanulási folyamatokban. PhD, Soproni Egyetem.

Molnár, Tamás (2023) Application of satellite image series in the Hungarian forest disturbance monitoring. PhD, Soproni Egyetem.

Molnár, Dénes (2018) Lokális geokörnyezet alapú faállomány-szerkezeti vizsgálatok a Roth-féle szálaló erdő-ben. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Molnár, Miklós (2015) A siska nádtippan (Calamagrostis epigeios /L./ Roth) hazai elterjedése, biológiája és az ellene való védekezés lehetőségei. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Musicz, László (2021) A tatai Öreg-tó Ramsari-terület vadlúd állományának komplex vizsgálata. PhD, Soproni Egyetem.

Mátra, Zoltán Soma (2023) Kocsánytalan tölgy és fehér akác állományok befolyása a talaj aggregátumdinamikájára és szervesanyag-megkötésére. PhD, Soproni Egyetem.

Mátyás, Csaba (1987) Adaptációs folyamatok erdei fák populációiban. Academic dissertation, Soproni Egyetem.

N

Nagy, László (2017) A kőrisek új betegsége, a Hymenoscyphus fraxineus által okozott hajtáspusztulás terje-désének, növekedésének, patogenitásának vizsgálata. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Nagy, Gabriella Mária (2015) Erdei közösségi terek fejlesztése és életminőségre gyakorolt hatása. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Nemes, Viktória Erzsébet A kései meggy (Prunus serotina Ehrh.) terjedésének és visszaszorítási lehetőségeinek vizsgálata. PhD, Soproni Egyetem.

Nmarné Kendöl, Jutka (2023) Fával, faanyaggal kapcsolatos népi hagyományok, szokások és azok környezeti attitűdbefolyásoló hatása Győr-Moson Sopron megyében tanuló diákok körében. PhD, Soproni Egyetem.

Németh, Tamás Márton (2019) A fürj Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) vizsgálata agrárkörnyezetben, különös tekintettel az élőhelyválasztásra. PhD, Soproni Egyetem.

P

Papp, Viktória (2018) Energetikai pelletek előállításának és hasznosításának ökoenergetikai vonatkozásai. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

S

Schmidt, Dávid (2013) A Pannonhalmi-dombság félszáraz gyepjeinek összehasonlító vizsgálata. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Sinigla, Mónika (2023) Védett zuzmófajok természetvédelmi szempontú vizsgálata a Bakonyban. PhD, Soproni Egyetem.

Szabó , András (2019) Telepített akác, nemesnyár és kocsányos tölgyállományok hatása a talajvízre az Észak-Alföldön. PhD, Soproni Egyetem.

Szigeti, Nóra Biodiversity aspects of shelterbelts in North West Hungary. PhD, Soproni Egyetem.

Szita, Renáta (2021) Makrogerinctelen közösségek kisvízfolyásokon a környezeti hatások (elsősorban a mikro- és makrokörnyezet jellemzőinek) tükrében. PhD, Soproni Egyetem.

Szita, Renáta (2021) Makrogerinctelen közösségek kisvízfolyásokon a hidromorfológiai jellemzők tükrében. PhD, Soproni Egyetem.

Szmolka, Péter (2023) A Szent Anna-tó kráterét borító erdők hatása a tó hidrológiai jellemzőire, javaslatok az erdőgazdálkodásra. PhD, Soproni Egyetem.

Szépligeti, Mátyás (2016) Természetvédelmi kezelést támogató botanikai szempontú vizsgálatok az Őrségi Nem-zeti Park gyepterületein. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Sáfián, Szabolcs (2021) The butterfly fauna (Lepidoptera: Papilionoidea) of Liberia. PhD, Soproni Egyetem.

Sárándi-Kovács, Judit (2015) Vízi és talajban élő Phytophthora fajok előfordulása Nyugat-Magyarországon; szerepük feketedió, mézgás éger és madárcseresznye pusztulásában. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Sós-Koroknai, Viktória (2020) CAUSES OF MORBIDITY AND MORTALITY IN DIURNAL AND NOCTURNAL BIRDS OF PREY IN HUNGARY. PhD, Soproni Egyetem.

T

Tari, Tamás (2019) Gímszarvas táplálkozásának és élőhelyhasználatának jellemzői és szerepük a rágáskár kialakulásában a Soproni-hegyvidéken. PhD, Soproni Egyetem.

Tirják, László (2016) A Dévaványai túzokvédelmi mintaterület működtetésének ökológiai alapvetése. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Tóth, Tamás (2018) Az adriai Cres-Lošinj-szigetcsoport (Horvátország) herpetológiai viszonyainak vizsgálata. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Tóth, Viktória (2014) A platánlevél-sátorosmoly (Phyllonorycter platani Staudinger 1870) populációgenetikai vizsgálata. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

V

Velekei, Balázs Attila (2016) Az elevenszülő gyík (Zootoca vivipara Lichtenstein 1823) filogeográfiai vizsgálata a Kár-pát-medencében. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Ó

Ónodi, Gábor (2017) Magyarországi harkályfajok élőhely preferenciájának összehasonlító vizsgálata invázi-ós fafajokkal fertőzött fűz-nyár ártéri erdőkben. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

This list was generated on Thu Jun 13 16:17:07 2024 UTC.