A repozitóriumról

A 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsżoktatásról 53/A. §, valamint a Kormány 1167/2014. (III. 25.) Korm. határozata tudományos közlemények közzétételérżl szóló nemzeti bibliográfiai adatbázis létrehozatalával kapcsolatos egyes feladatokról jogszabálynak megfelelve a Soproni Egyetem az intézmény oktatói/kutatói/PhD hallgatói PhD értekezéseit DOI számmal látja el és a Magyar Tudományos Mżvek (MTMT) tárában rögzíti, teljes szövegż nyilvánossá tételét a SOE Doktori Repozitóriumban - http://doktori.uni-sopron.hu biztosítja.

A Doktori Repozitórium a Soproni Egyetem és jogelżdjei 2000. január 1. után megvédett doktori értekezéseket tartalmazza.
A repozitóriumban tárolt anyagok - a kormányrendeletben biztosított kivételek figyelembevételével - szabadon hozzáférhetżek.