Works by discipline "business and management"

Up a level
Export as [Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W | Z
Number of items at this level: 98.

A

Ahloul, Abdelkarim (2023) Industry 4.0 adoption challenges in Jordanian pharmaceutical manufacturing. PhD, Soproni Egyetem.

Al Zoubi, Munif (2022) The Effect of Online Trust on the Relationship between Social Media Networks and Enhancing Brand Image. PhD, Soproni Egyetem.

Alasfar, Wael (2024) The Impact of Supply Chain Management and Logistics on the Competitive Advantage and Organizational Performance: A Field Study in Tourism Organizations in Syria. PhD, Soproni Egyetem.

Alkhlaifat, Osama (2021) Employees' silence towards the decision-making process. Case Study: Public and Private Schools in the Kingdom of Jordan. PhD, Soproni Egyetem.

Arbter, Alexandra (2023) THE IMPACT OF REMOTE WORK ON CHANGE MANAGEMENT IN THE ERA OF A PANDEMIC. PhD, Soproni Egyetem.

B

Balassa, Éva (2020) Szervezetfejlesztési vizsgálatok a magyarországi szállodaszektorban. PhD, Soproni Egyetem.

Balogh, Zita (2023) A VÁSÁRLÁSNÁL ÉSZLELT KOCKÁZATOK VIZSGÁLATA A MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK ÉRTÉKESÍTÉSE SORÁN MAGYARORSZÁGON. PhD, Soproni Egyetem.

Bartakovics, Gábor (2016) Válságok a globalizált nemzetközi pénzügyi rendszerben. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Bensch, Tino (2016) Der Ehrbare Manager: Nachhaltige Managervergütung und Performance in deutschen Familienunternehmen. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Binder, Daniel (2022) Impact of an integrated tourism concept to strengthen the perceived quality of life in rural destinations. PhD, Soproni Egyetem.

Bode, Hans Olaf (2016) Überhöhte Zinssätze bei den dispositionskrediten deutscher Genossenschaftsbanken. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Breuer, Stefan (2024) Effizienzsteigerung in Innovationsprozessen - Mixed Methods Untersuchung zur Entwicklung eines Referenzmodells. PhD, Soproni Egyetem.

Brimmen, Frank (2015) Arbeitgeberattraktivität von kleinen und mittleren Unternehmen. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

C

Cseh, Tímea (2016) A tőkeszolgálat mérésének lehetőségei és a magyar állóeszköz-statisztika feladatai. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Csiszár, Szabolcs János (2023) A MODERN VÁROSOK PROGRAMBÓL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEK VIZSGÁLATA SOPRONBAN. PhD, Soproni Egyetem.

Csizmadia, Péter (2014) A globális válság hatásának vizsgálata a magyar kamattermékek piacára. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

D

Danka, Lajos (2015) A MÁV ZRt. helyzetének stratégiai elemzése. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

E

Eke, Zsolt (2023) A HAZAI BIZTOSÍTÁSI PIAC ALAKULÁSA ÉS KILÁTÁSAI A BIZTOSÍTÁSI PENETRÁCIÓ ÉS KONCENTRÁCIÓ TÜKRÉBEN. PhD, Soproni Egyetem.

El Merroun, Mohamed (2024) INDUSTRY 4.0 IMPLEMENTATION STRATEGIES TO ENHANCE ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY IN MODERN ENTERPRISES. PhD, Soproni Egyetem.

F

Frang, Gizella (2020) A gazdaságszemlélet változásai a magyar gondolkodóknál a reformkortól a II. világháborúig. PhD, Soproni Egyetem.

Füstös, Hajnalka (2022) A szigorodó tőkeszabályozás hatása a magyar bankrendszerre. PhD, Soproni Egyetem.

G

Granabetter, Doris Maria (2019) Export - What conditions are necessary for entrepreneurs to go abroad? PhD, Soproni Egyetem.

Gróf, Katalin (2020) Idegenforgalom helyi adóztatásának vizsgálata európai és hazai vonatkozásban. PhD, Soproni Egyetem.

Gyurasicsné Fazekas, Nikolett (2024) A reziliencia és a versenyképesség hosszútávú összefüggései két régió példáján. PhD, Soproni Egyetem.

Gáspárdy, Tibor (2014) A kortárs művészet piaca a magyarországi magángalériákban. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

H

Harnos , László (2019) A lakásárakat befolyásoló tényezők - különös tekintettel a településfejlesztési döntésekre - Sopron példáján. PhD, Soproni Egyetem.

Hegedűs, Mihály (2015) Az egészségügy intézményi rendszerében végbement és folyamatban lévő integrációs folyamatok gazdasági hatásainak értékelő elemzése. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Herczeg, László (2016) Stratégiai szemléletű kockázatmenedzsment a magyarországi vállaltoknál. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Himpler, Jean-Pierre (2020) The Growing Need of Business Thinking in Oral Health Care - A Qualitative Study about Germany; Validation in Hungary. PhD, Soproni Egyetem.

Hofmann, Daniela (2022) Maßnahmen des Personalmanagements von Non-ProfitOrganisationen unter besonderer Berücksichtigung der Motive und Haftungsrisiken Ehrenamtlicher Eine empirische Untersuchung in den Ländern Deutschland und Österreich. PhD, Soproni Egyetem.

Honvári, János (2018) A NEMZETKÖZI MUNKAERŐ-ÁRAMLÁS ELMÉLETE ÉS AZ ELMÉLETEK GYAKORLATI TESZTJE NÉHÁNY EURÓPAI UNIÓS PÉLDA ALAPJÁN. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Hornyák, Andrea (2015) Attitűdök és kompetenciák a középiskolás diákok, mint potenciális banki ügyfelek körében. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Hornyák , Edina (2020) A többnyelvűség és az interkulturális kompetencia munkaerőpiaci összefüggései - különös tekintettel a magyar nyelv szerepére az osztrák munkaerőpiacon. PhD, Soproni Egyetem.

I

Illig, Wolfgang (2015) Führung bei Veränderunsgprozessen. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Istenes-Benczi, Melinda (2024) The role of national minorities in cross-border economic cooperation - An analysis of the Hungarian-Romanian border area in the period 2007–2020. PhD, Soproni Egyetem.

J

Jarrar, Doaa M. F. (2021) WORKING REGULATIONS, CONDITIONS, AND OPPORTUNITIES OF REFUGEES (THE CASE OF JORDAN). PhD, Soproni Egyetem.

Jӓger, Clemens (2017) Unternehmensethik - Quantitative Analyse der Koeffizienten der Governanceethik im Nexus mit Moralfähigkeit. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Jӓger, Tina (2017) Instrumente des Human Resources Management unter besonderer Berücksichtigung von Coping-strategien im Rahmen von berufsbegleitenden Entwicklungsmaßnahmen. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

K

Kadiu, Arjana (2024) Marketing Strategies promoting Sustainable Tourism Development in the country of Albania. PhD, Soproni Egyetem.

Kapfenberger-Poindl, Ursula (2020) Importance and Impact of Personal Values in Leadership. PhD, Soproni Egyetem.

Keresztes, Gábor (2016) A KKV-k innovációs tevékenységének vizsgálata a Nyugat-dunántúli Régióban és Burgenlandban. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Kiss, Danuta (2015) A felsőoktatási könyvtár szolgáltatásainak vizsgálata a Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtárának példáján. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Kovács, Brigitta (2022) AZ IPAR 4.0 HATÁSA A CONTROLLING FOLYAMATOKRA. PhD, Soproni Egyetem.

Kovács, Andrea (2014) Az outsourcing és a privatizáció előzményei, kölcsön- és mellékhatásai, valamint következményei a teljes kórházkiszervezéses és az egyes kórházi tevékenységkiszervezések gyakorlatában. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Kovács, Tamás (2014) A kockázatitőke-befektetések hatása a gazdaságra. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Kovácsné Henye, Lívia (2019) A pénzügyi kultúra dimenzióinak gazdaságszociológiai vizsgálata. PhD, Soproni Egyetem.

Kulbert-Tarró, Adrienn (2020) Külföldi működőtőke befektetések a fejlődő országokba. PhD, Soproni Egyetem.

Kállay, Balázs (2015) A stratégiai változtatás vizsgálata a magyar bútoriparban. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Kőmíves , Csaba József (2020) Az emberi erőforrás menedzsment fejlesztési lehetőségei a vendéglátásban Győr-Moson-Sopron megyében. PhD, Soproni Egyetem.

Kővágó, Györgyi (2016) Tudásintenzív üzleti szolgáltatások marketinginnovációs eszközeinek vizsgálata a mikro- és kisvállalkozási szektorban. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

L

Laskai, András (2020) Az üzleti terv pénzügyi instrumentumai nemzetközi perspektívában a tudatosság tükrében. PhD, Soproni Egyetem.

Lechner, Gerhard (2020) Analyse des Beitrags von Lieferantenmanagement zur Steigerung des Unternehmenswerts. PhD, Soproni Egyetem.

M

Maier, Günther (2024) MODERATORS AND VARIABLES IN SOLUTION SALES AND THEIR IMPLICATION TO SALES PERFORMANCE IN AUSTRIA AND GERMANY. PhD, Soproni Egyetem.

Markó, Gabriella (2017) A TUDÁSAUDITOK SORÁN AZONOSÍTOTT SZELLEMI TŐKE LÉTÉNEK ÉS HIÁNYÁNAK HATÁSA A VERSENYKÉPESSÉGRE. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Mattiassich, Enikő (2024) A fenntartható finanszírozás lehetséges eszközei és módszerei a magyarországi kórházakban. PhD, Soproni Egyetem.

Mattiassich, Norbert (2020) Kórházi controlling, mint a tudatos, jövőorientált döntések meghozatalához szükséges eszköz. PhD, Soproni Egyetem.

Mayer, Peter (2022) INTERPROFESSIONAL COLLABORATION IN INTEGRATED HEALTH CARE. PhD, Soproni Egyetem.

Mentesné Tauber, Anna (2017) Hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi és gazdasági integrációja közösségi módszerekkel. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Molnár, Imre (2015) Változtatásmenedzsment a hazai gyakorlatban. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Morshed, Amer (2022) Comparative Analysis of Accounting Treatments Between the IFRS’s and AAOIFI for The Islamic Financial Leasing Provided by Islamic Banks. PhD, Soproni Egyetem.

N

Nagy, Tamás Jenő (2021) FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS GYAKORLATÁNAK FEJLESZTÉSE A HAZAI VÁLLALKOZÁSOKNÁL. PhD, Soproni Egyetem.

Nagyné Halász, Zsuzsanna (2023) A vállalatok IT-szakember és kompetencia-igényének felmérése a budapesti és Nyugat-dunántúli régióban, és a felsőoktatási kimenet. PhD, Soproni Egyetem.

Nedelka, Erzsébet (2018) Válságok és struktúraváltozások kapcsolata a fejlődő félkelet-ázsiai és dél-amerikai országokban. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Noor, Alkhudierat (2024) The Impact of Corporate Social Responsibility on Customer Loyalty - Comparative Study: Jordanian and Hungarian telecommunications Firms. PhD, Soproni Egyetem.

Nyikos, Bendegúz Richárd (2023) BUSINESS USE OF SOCIAL MEDIA IN HUNGARY: OPPORTUNITIES ACROSS GENERATIONS, REGIONS AND PLATFORMS IN THE CATERING INDUSTRY. PhD, Soproni Egyetem.

Németh, Tamás (2024) MAGYARORSZÁG INFORMATIKAI ÉS VENDÉGLÁTÓ ÁGAZATÁBAN MŰKÖDŐ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA 2015 ÉS 2021 KÖZÖTT. PhD, Soproni Egyetem.

Németh, Nikoletta (2019) A magyar mezőgazdálkodók éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodóképességének vizsgálata Győr-Moson-Sopron és Vas megyékben. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

P

Palkovits-Rauter, Silke (2019) Influences on future developments of business process management. PhD, Soproni Egyetem.

Pankotay, Fruzsina Magda (2022) Lean szemlélet a szálláshely szolgáltató vállalatok körében. PhD, Soproni Egyetem.

Parapatits, Zsolt (2019) Fenntarthatóság digitális gazdasági és társadalmi környezetben. PhD, Soproni Egyetem.

Paulovics, Ágnes (2024) Innovation Management in the Textile Industry: Potential of Web3 Technologies in the Fashion Industry. PhD, Soproni Egyetem.

Petsch, Victoria (2022) Eliminating the Conflict of Interest within the Insurance Distribution by introducing a customer-centric Remuneration Approach. PhD, Soproni Egyetem.

Pirger, Tamás (2015) A rendvédelmi szervek szervezeti-kultúra vizsgálata. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Pétervári, Zsófia (2014) A nemzetközi gyakorlatban alkalmazott személyi jövedelemadó rendszerek összehasonlító elemzése. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

R

Redeker, Ute Christine (2020) Auswirkungen der Digitalisierung auf die Führungskompetenzen in IT-Unternehmen des Mittelstandes. PhD, Soproni Egyetem.

Reiterer, Johannes (2023) The Importance of Value Communication in Selling Processes of the Medical Device Market in Austria. PhD, Soproni Egyetem.

Resperger, Richárd (2014) A magyar gyermekvédelem a változások tükrében, kiemelten a gyermekvédelmi szakellátás a 21. század elején. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Rohonczi, Edit (2017) A mobilitások szerepe a felsőoktatás nemzetköziesítésében. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Rostáné Riez, Andrea (2014) A közösségi gazdálkodás érvényesítése a szociális szolgáltatások területén, különös tekintettel a családok támogatására. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

S

Samu, István (2024) IPOLYHÍDVÉG ÉS DRÉGELYPALÁNK HATÁR MENTI TELEPÜLÉSEK TÁRSADALMI REINTEGRÁCIÓS VIZSGÁLATA. PhD, Soproni Egyetem.

Schabasser, Christina (2023) Strategic analysis of product variety and supply chain complexity in the fast fashion apparel industry. PhD, Soproni Egyetem.

Schlögl, Erwin (2021) The perception of customer relationship management by customers versus managers as a critical success factor. PhD, Soproni Egyetem.

Solderits, Thomas (2023) Effective leadership in crisis situation. PhD, Soproni Egyetem.

Szendi, Nikoletta (2020) Változtatásmenedzsment vizsgálatok magyarországi szervezeteknél. PhD, Soproni Egyetem.

Szűcs, Ágnes (2017) A HR kontrolling szerepe a tudatos emberi erőforrás menedzsmentben. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Sávay, Balázs (2020) A legnagyobb magyarországi vállalatok gazdasági helyzetének elemzése. PhD, Soproni Egyetem.

Sőreg, Krisztina (2020) Protracted growth slowdowns and income traps in the development path of emerging economies. PhD, Soproni Egyetem.

T

Tóth, Tímea Zsófia (2023) BUDAPEST FILMTURIZMUSÁNAK VERSENYKÉPESSÉGI ELEMZÉSE: ATTRAKCIÓK ÉS LEHETŐSÉGEK VIZSGÁLATA. PhD, Soproni Egyetem.

Tóth, Balázs István (2013) A területi tőke szerepe a regionális- és városfejlődésben - Esettanulmány a hazai középvárosok példáján. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

U

Ujvári, István Norbert (2022) A vezetői információszolgáltatás rendszere és eszközei a magyar kórházakban. PhD, Soproni Egyetem.

V

Vajay, Zsuzsanna (2019) A KKV szektor pályázati eredményességére ható gazdasági tényezők vizsgálata az adóbevallások és beszámolók tükrében. PhD, Soproni Egyetem.

Varga, Zoltán (2016) A mikro-, kis-és középvállalkozások stratégiájának vizsgálata a Nyugat-magyarországi régióban. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Vitéz-Durgula, Judit (2024) AZ EGÉSZSÉGIPARI KIS-ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ÉS FINANSZÍROZÁSI JELLEMZŐI MAGYARORSZÁGON, A VISEGRÁDI NÉGYEK ORSZÁGAINAK ÖSSZEHASONLÍTÁSÁBAN. PhD, Soproni Egyetem.

von der Crone, Caspar (2020) Vorteile und Herausforderungen Eines Bewertungssystems von Standards im Bereich Eier. PhD, Soproni Egyetem.

W

Wagner, Johannes Martin (2021) CONTINUOUS AUDITING – STATUS OF AND REASONS FOR CURRENT ADOPTION LEVEL AMONG GERMAN INTERNAL AUDIT DEPARTMENTS. PhD, Soproni Egyetem.

Wassenberg, Nicole (2022) Nutzungsgraderhöhung der Kommunikation in kleinen und mittelständischen IT-Unternehmen durch moderne Marketing-Kommunikationsinstrumente Marketing-Kommunikationsinstrumente – Ein Social – Media – Referenzmodell. PhD, Soproni Egyetem.

Widjojo, Rosita (2021) The Impact of Digital Financial Services on the Profitability of Agriculture Enterprises: A Comparative Study in Indonesia and Hungary. PhD, Soproni Egyetem.

Z

Závecz, Szilvia (2017) A MAGYAR „BABAKÖTVÉNY” HATÁSELEMZÉSE, AVAGY AZ ELSŐ CSALÁDTÁMOGATÁSI ELLÁTÁS A HOSSZÚ TÁVÚ LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁS ÖSZTÖNZÉSE CÉLJÁBÓL. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

This list was generated on Sun Jul 21 04:06:21 2024 UTC.