Works by discipline "social sciences > economic science(s)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | S | T | U | V | Z | É | Ö
Number of items at this level: 97.

A

Ajkay Adrián (2011) Az európai uniós fejlesztési támogatások szerepe a nyugat-dunántúli nonprofit szervezetek működésében. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Ambrus Rita Anna (2013) A személyi jövedelemadó rendszer áttekintése, különös tekintettel az adókedvezmények hatására. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

B

Balázsné Lendvai Marietta (2013) A bankmarketing szerepe a pénzügyi kultúra fejlesztésében. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Bizan Haitm Abdulhameed (2009) Tourism marketing in Lybia between reality and ambitions. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Boga-Pohl Patricia (2013) A tudásmenedzsment szerepe a vállalatirányításban. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Bogáth Ágnes (2019) A hazai családi kis- és középvállalkozások controlling tevékenységének fejlődési irányai, különös tekintettel az utódlás folyamatára. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Burik Mónika (2011) A magyar és külföldi büntetés-végrehajtási intézetek pénzügyi és gazdasági tevékenységének összehasonlítása. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Bátor Attila (2008) A vevőelégedettség és a lojalitás kapcsolata a kereskedelmi bankok szférájában a lakossági piacon. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Bérczessy Lajos (2008) A marketingkommunikáció helye a társadalmi kommunikáció struktúrájában. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

C

Csengei Gábor (2005) Forrásallokáció és költséggazdálkodás az egészségügyben. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Csépe Andrea (2007) A DTC (Direct-To-Consumer) kommunikáció az etikus készítmények piacán : A depressziós betegek közvetlen elérésének kommunikációs modellje. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Czeglédy Tamás (2007) A global governance esélyei és lehetőségei a XXI. században. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Cziráki Gábor (2021) A portfolió menedzsment "entrópiája". PhD, Soproni Egyetem.

D

Dahmen Andreas (2011) Strategische Einflussfaktoren von M&A-Transaktionen. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

E

Egyed Krisztián (2009) Egyenlőtlenségek, pályázati források és kapcsolati hálók a Sopron-Fertődi kistérségben. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

F

Farmasi Attila (2011) A nemzetközi tőkeáramlásról különös tekintettel a magyarországi működő tőke betelepülésére. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Fekete Mátyás (2005) Hétköznapi turizmus : A turizmuselmélettől a gyakorlatig. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

G

Gyulaffy Béláné Berényi Mária (2005) Globalizáció és regionalizálódás - pénzügyi folyamatok és kockázatok. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Gál-Knippel Barbara (2012) A magyarországi gyógyszerpiac átalakulása 2007 és 2010 között a nőgyógyászati készítmények tükrében. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Gősi Zsuzsanna (2009) Mérlegen az ember : az emberi erőforrás értéke a vállalatok képzési gyakorlatának tükrében. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

H

Hajdu Emese Erzsébet (2013) Vállalkozások adózásának és versenyképességének összefüggései az Európai Unióban a társasági adó tükrében. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Happ Éva (2011) Fogyasztói magatartás vizsgálata a nemzetközi konferenciák magyarországi piacán. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Hegedüs Judit (2020) A fenntartható városfejlesztés új koncepciója: rugalmas városok. PhD, Soproni Egyetem.

Horváth Csanád (2000) A számvitel szerepe a gazdasági rendszerek működésében és fejlődésében. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Huff Endre Béla (2009) Az etikai kontroll és előzményei. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Huszár Lilla (2006) Jelzáloghitelezési rendszerek és a lakáspolitika kapcsolatának bemutatása, nemzetközi összehasonlítás. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Hőgye Mihály (2005) Adóigazgatási modellek és reformok - nemzetközi összehasonlítás. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

I

Irsa Wolfram (2021) Analysis of Overhead Costs Management in Companies. PhD, Soproni Egyetem.

J

Juhász Zita (2008) Integráció és pénzügyi stabilitás. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Józsa Gábor (2010) Daganatos megbetegedések gyógyításának gazdasági elemzése. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

K

Karda László (2009) A kis- és középvállalatok stratégiai vezetése. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Karner Tamásné and Karner Cecília (2005) Gazdálkodás az egészségügyben különös tekintettel a kórházak finanszírozására. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Kaszás-Korén Andrea (2012) A nők munkaerő-piaci versenyképessége. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Katona György (2007) Az oktatási hatékonyság növelése digitális tananyagfejlesztéssel. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Kelemen Zita (2010) A kereskedelmi márkázás hazai gyakorlatának empirikus vizsgálata, különös tekintettel az utilitárius és hedonista termékek körére. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Kenesey Zsófia (2021) A NEMZETKÖZI BANKSZABÁLYOZÁS VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI MAGYARORSZÁG, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ BANKRENDSZERÉNEK ÉS BETÉTBIZTOSÍTÁSI RENDSZERÉNEK MŰKÖDÉSÉRE. PhD, Soproni Egyetem.

Kis Róbert (2013) A magyar munkabaleset-biztosítási gyakorlat ráfordításai és közgazdasági hatékonysága nemzetközi viszonylatban. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Kiss Ágnes (2009) Környezeti fenntarthatóság az EU regionális politikájában - a hazai gazdaságfejlesztési programok tapasztalatai. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Kollár Csaba (2007) A budapesti ifjúság fogyasztói csoportkultúrája az info-kommunikációs társadalomban, és ennek marketingkommunikációs aspektusai. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Koloszár László (2009) Információrendszer fejlesztése, bevezetése és sajátosságai a vállalati gyakorlatban, különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Komarek Levente (2012) A magyar ipar makroszintű specializációjának kérdései. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Kovács Róbert (2012) Az adóssággeneráló tőkeáramlások hatása az árfolyamrendszerre. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Kurucz Attila (2011) A teljesítménymenedzsment alkalmazhatóságának eredményei a hazai kis- és középvállalkozásoknál. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Kópházi Andrea (2006) Alkalmazott menedzsment és hatékonyság összefüggései az Erdészeti Részvénytársaságok gyakorlatában. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

L

Lehmann Christian (2012) Eine technologische Wissensbasis für ein prozessorientiertes Projektmanagement bei der Einführung von ERP-Projekten. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Lukács Amarilla (2013) A klaszterizációs folyamatok vizsgálata a földrajzi koncentráció, a kritikus tömeg és a finanszírozás összefüggéseiben Magyarországon. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

M

Mikó Eszter (2017) A MAGYARORSZÁGRÓL KÜLFÖLDRE IRÁNYULÓ MIGRÁCIÓ KÖVETKEZMÉNYEI AZ OKTATÁSI KÖLTSÉGEK SZEMPONTJÁBÓL 1989 UTÁN. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Moser Martin (2021) Impacts of Customer Relationship Management (CRM) on Development of Corporations. PhD, Soproni Egyetem.

Mádi László (2008) Lakáspolitika - otthonteremtés : Történések és tapasztalatok a közelmúlt magyarországi időszakából. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Máté János (2005) Interkultúrális kommunikáció a nemzetközi piaci stratégiák előkészítésében. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Máté Zoltán (2011) A környezeti változások hatása a marketingorientációra, a marketingszervezet kialakulására, működésére a hazai kis és középvállalkozások esetében. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Mészáros Katalin (2007) A magyarországi élelmiszer-kereskedelmi egységek által alkalmazott kiskereskedelmi stratégiák és a potenciális fogyasztók elvárásai. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Müller-Dauppert Bernd Stefan (2019) Prozessuale und methodische Erfolgsfaktoren der Dienstleisterauswahl beim Logistik-Outsourcing. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

N

Nagy Balázs (2019) A nemzeti versenyképesség és annak szubnacionális vonatkozásai a visegrádi országokban. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Nagy Viktor (2012) Döntések modellezése, előkészítése és informatikai támogatása. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Németh Gábor Tamás (2008) A hazai távhőszolgáltató szektor árképzésének fejlesztése. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Németh Mária (2006) A társasági adózás összehasonlító elemzése EU-csatlakozásunk tükrében. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

P

Palancsa Attila (2007) A turizmus társadalmi-kulturális hatásainak vizsgálata egy ökoturisztikai desztinációban : turisztikai kutatás az Őrségben. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Papp-Váry Árpád Ferenc (2007) Az országmárkázás szerepe és hatásai : országimázs a kibővült Európai Unióban. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Pappné Nagy Valéria (2010) A magyar gazdaság transznacionalizálódási folyamata 1989-2009. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Parragh Bianka (2010) A hazai kis- és középvállalatok helyzete, túlélési esélyei. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Paár Dávid (2013) A magyar háztartások sportfogyasztásának gazdasági szempontú vizsgálata. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Petőné Csuka Ildikó (2011) Emberitőke-elemzés a gazdaságtudományi alapképzést folytató intézménytípusok körében. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Polgárné Hoschek Mónika (2011) Statisztikai idősorelemzés a tőzsdén. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Polyák Imre (2008) A költségvetési számvitel "accruals" szemléletének aktuális kérdései, és alkalmazhatósága Magyarországon. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Pápai Erzsébet (2004) Közép és kisvállalkozások értékelése. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

S

Schindler Markus (2021) Cryptocurrencies on the Rise – the Impact of Cryptocurrencies on the Society of the Future. PhD, Soproni Egyetem.

Schmid Joachim (2009) Krisenmanagement mittelständischer Unternehmen im Zusammenwirken von Unternehmen und Banken. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Sebes József (2008) Az államháztartás belső pénzügyi ellenőrzési rendszer fejlesztésének aktuális kérdései, kitekintve az oktatási ágazat területére is. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Simon Éva (2012) A kardiológiai rehabilitáció nemzetgazdasági jelentősége : Megoldási javaslatok a költséghatékonyság javítására. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Simon Fiala Zsolt (2005) Az egészségügy jelenlegi helyzete, különös tekintettel a regionális sajátosságokra. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Soós Balázs (2018) Die strategische Evolution der Unternehmenssphäre, Entwicklungsstufen und Erfolgsdimensionen. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Spitz Yvonne M. (2012) Beziehungsausrichtungen zwischen Studierenden und der Hochschule : Entwicklung und Implementierungsansätze eines Beziehungsmodells. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Sterbenz Tamás (2007) Korlátozott racionalitás a sportmenedzseri döntésekben. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Stoll Judith (2021) IMPLEMENTATION OF MARKETING COMMUNICATION TOOLS IN THE AUSTRIAN WINE INDUSTRY. PhD, Soproni Egyetem.

Svéhlik Csaba (2005) Kihívások és trendek a világ autógyártási struktúrájában. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Szabóné Pataky Eszter (2005) Közigazgatásunk és a marketing (hiányzó) kapcsolata. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Szirtes Tamás (2011) Management of knowledge sharing patterns. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Szitás József (2006) A felsőoktatás finanszírozásának változásai. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Szóka Károly (2007) A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata : Különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

T

Tatay Tibor (2009) A háztartások pénzügyi megtakarításai Magyarországon. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Tóth Gergely (2009) Pénz- és tőkepiacok prudenciális szabályozásának változásai Magyarországon. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Tóth Zsolt (2009) Tudáshálók a gazdasági felsőoktatásban. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Tóthné Szabó Erzsébet (2010) A kiegészítő melléklet szerepe és tartalma a számviteli információ hordozta "megbízható és valós kép" kialakításában. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

U

Uglyai György (2006) Személyzeti marketing a hazai nagyvállalati gyakorlatban. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

V

Varga Imre (2009) A valódiság elvének érvényesülése a magyar számviteli rendszerben. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Varga Norbert (2013) A Biblia és a Korán gazdaság és társadalom képe - a két forrás komparatív elemzése. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Varga Szabolcs (2009) Alternatív konfliktusmegoldási lehetőségek a szervezetek gyakorlatában. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Veres Pál (2008) A felsőoktatás tankönyvellátási rendszerének összehasonlító intézményi elemzése. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Vágyi Ferenc Róbert (2005) Számviteli és adópolitikai összefüggések Magyarországon a vállalkozások és az államháztartás szemszögéből 1988. és az EU-csatlakozás közötti időszakban. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Vértesy László (2010) Az Európai Unió lehetséges bővülései, különös tekintettel a magyar kapcsolatokra. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Vértesy László (2011) A biztosítás szerepe a vállalati pénzügyi finanszírozásban. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Z

Zarándné Vámosi Kornélia (2013) Az értékelemzés új eredményei az innovációs folyamatban : A gyógyszeripar és egészségügy példáján. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Závoti Józsefné (2010) A fogyatékossággal élők társadalmi integrációja a képzés, a foglalkoztatás és a rehabilitáció összehangolásával a hazai viszonyok és az Európai Uniós elvárások függvényében. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Zónáné Czunyi Anikó (2008) Változtatásmenedzsment válságos körülmények között. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

É

Éger Istvánné (2005) A közoktatás szerepe az egészségfejlesztésben. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Ö

Örlős László (2008) A multilaterális fejlesztési bankok és Magyarország : A rendszerváltás utáni időszak tanulságai, a jövő perspektívái. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

This list was generated on 2021. szeptember 19. 00:38:36 CEST.