Works by discipline "agricultural engineering"

Up a level
Export as [Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W
Number of items at this level: 70.

A

Antal, Mária Réka (2007) Exkluzív bútorok meghatározó formáinak elemzése a használati és esztétikai funkciók optimális arányainak kialakítása szempontjából. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Apostol, Tamás (2006) A bükk rendellenes gesztesedésének fizikai sajátosságai és hatása a felhasználhatóságra. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

B

Bak, Miklós (2012) Növényi olajokban hőkezelt nyár faanyag tulajdonságainak vizsgálata. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Bakó, Tibor (2006) Templomtornyok felújítása, rehabilitációja. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Barta, Edit (2002) A faanyag ultraibolya lézerfénnyel előidézett fotodegradációjának infravörös spektroszkópos vizsgálata. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Baróti, Enikő (2010) Nevelési és oktatási aspektusok és új módszertani lehetőségek a faipari mérnökképzésben. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Bednárik, Éva (2010) Fogyasztói magatartás vizsgálati módszerek és azok alkalmazásának lehetőségei a bútorpiacon vevőorientált stratégiák kialakításakor. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Bejó, László (2001) Simulation based modeling of the elastic properties of structural wood based composite lumber. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Borbély, Endréné Székely Éva (2004) Ipari cellulózok ojthatósága vinil-acetát monomerrel. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

C

Csanády, Viktória (2005) A sík- és hegyvidéki erdei fenyő főbb fizikai paraméterei kapcsolatának összehasonlítása többváltozós függvénnyel. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Cserta, Erzsébet (2012) Drying process of wood using infrared radiation. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Csiha, Csilla (2004) Faanyagok felületi érdességének vizsgálata "P" és "R" profilon, különös tekintettel a nagyedényes fajokra. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Csonkáné, Rákosa Rita (2006) A flavonolok és a faanyagok termikus átalakulása. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Csupor, Károly (2001) Vízben oldható faanyagvédőszer kioldódási tulajdonságai. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Csóka, Levente (2007) Ismételt Fourier transzformáció alkalmazása a fa sűrűség eloszlási görbéin. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

D

Dénes, Levente (2006) Új furnéralapú termék kifejlesztése kísérlettervezéssel. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

E

Eke, Zsolt (2010) A fa építészeti szerepe a világkiállítások pavilon építészetében az ezredforduló EXPO-i kapcsán. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

F

Fehér, Sándor (2003) Mechanikai sebzések hatása az ezüst hárs (Tilia argentea Desf.) és a szürke nyár (Populus x canescens (Ait.) Smith) anatómiai, fizikai és mechanikai tulajdonságaira. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Fátrai, György (2005) Ácsolt fatetők szakmatörténeti, alak- és épületszerkezettani vizsgálata győri "burcsellás" fedélszerkezetek példái nyomán. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

G

Garab, József (2012) A faanyag és faalapú anyagok anizotrop tönkremeneteli elméleteinek vizsgálata alkalmazhatóságuk szempontjából. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Gregász, Tibor (2010) Nemfémes szerkezeti anyagok élettartam-problémáinak minőségügyi megközelítése. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Gyallai, Gábor (2007) A bútorgyártó kis- és középvállalkozások finanszírozása Magyarországon. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Géczy, Nóra (2005) Sopron faépítészete a polgárosodás korában (1850-1914). PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

H

Hantos, Zoltán (2008) Fa bordavázas lakóépületek energetikai minősítési módszere, és alkalmazása fejlesztési célokra. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Horváth, Miklós (2010) Akác faanyag akusztikai térképe. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Horváth, Norbert (2008) A termikus kezelés hatása a faanyag tulajdonságaira, különös tekintettel a gombaállóságra. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Horváth, Péter György (2010) Épített és bútorozott környezet ergonómiájának elemzése, ergonómia gyakorlati alkalmazása. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Horváthné, Hoszpodár Katalin (2011) Rendszerszemléletű modellek alkalmazása a faipari vállalkozásoknál. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

K

Karácsonyi, Zsolt (2011) A természetes faanyag nyíró-rugalmassági moduluszának meghatározása. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Katona, Gábor (2012) A nyárak parketta felhasználásának faanyagtudományi összefüggései és új módszerei. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Khuder, Ahmad (2008) Ponyvaszövetek fizikai és kémiai sajátosságai, különös tekintettel az egészségkárosító anyagokra. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Kokasné, Palicska Lívia (2009) Textil laptermékek redőződésének és fogásának vizsgálata konfekcióipari 3D-s anyagszimulációhoz. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Koltai, László (2009) Papíripari cellulózrostok kolloidkémiai szerkezetének vizsgálata. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Komán, Szabolcs (2013) Nemesnyár-fajták korszerű ipari és energetikai hasznosítását befolyásoló faanatómiai és fizikai jellemzők. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Kovácsvölgyi, Gábor (2005) LVL típusú termékek előállítása nyár klónok alapanyagbázisán. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Kurkó, Lisette (2006) Nyár alapú, egyrétegű tömörfa lapok bútoripari megfelelőségi és piaci viszonyainak vizsgálata. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Kánnár, Antal (2004) Az akusztikus emissziós kísérleti technika alkalmazhatóságának vizsgálata a faanyag mechanikai tulajdonságainak megítélésére. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

L

Le, Quoc, Huynh (2009) Cipőipari gépek, berendezések üzemeltetésének gazdaságossági elemzése Vietnámban : Szakosítva a cipő mintaszerkesztési területén. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Lőrincz, György (2007) Dinamikus hatások szimulációja és kísérleti ellenőrzése faszerkezetű gerendatartókon. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

M

Magoss, Endre (2000) Természetes faanyag anatómiai felépítésének hatása a felületi minőségre marási művelet esetén. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Molnár, Viktor (2005) A vályog és a favázas vályogépítészet. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Molnárné, Hamvas Lívia (2004) A faextraktanyag - fémion kölcsönhatás vizsgálata. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Máthé, Katalin (2008) Imhotep Pheidiász Antonio le Corridor : Russell Hall munkásságának értelmezése. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

N

Németh, Gábor (2009) Fafeldolgozási hulladékok kezelése, felhasználhatósága. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Németh, Róbert (2002) A hidrotermikus kezelés hatása az akác faanyagának szorpciós tulajdonságaira. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Némethné, Erdődi Katalin (2009) Terméktervezési módszerek minőségügyi fejlesztése. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Némethné Tömő, Zsuzsanna (2005) A hazai marketing információs rendszer fejlesztési lehetőségei faipari és bútoripari vizsgálatok alapján. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

O

Oroszlány, Gabriella (2012) Deformálható rosttermékek súrlódási tényezőinek integrált méréstechnikája. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Oszvald, Ferenc Nándor (2004) A hálózati infrastruktúra térbeli és szerkezeti átalakulása a rendszerváltozás utáni Magyarországon. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

P

Paukó, Andrea (2003) Lucfenyő és erdeifenyő ültetvények faanyagminőségének összehasonlító vizsgálata. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Peczár, Andrea (2008) Versenyképesség-vizsgálat a rendszerváltástól 2007-ig a magyar bútoriparban. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Preklet, Edina (2007) A faanyag fotodegradációjának vizsgálata különböző hullámhosszúságú ultraibolya és látható lézerfénnyel történő besugárzás esetén. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Pásztory, Zoltán (2007) Hőszigetelés fejlesztési lehetőségek könnyűszerkezetes faházak számára. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Péchy, László (2012) Vásárlói magatartásvizsgálat a tetőtéri nyílászárók piacán - A tetősík ablakok piacának elemzése. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

R

Rosta, Tamás (2010) Magas szilárdsági és időjárás-állósági paraméterekkel jellemezhető akác fafajú rétegelt falemezek gyártása. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Réthy, Zsolt (2004) Gyártási folyamatok optimalizálása a minőségügyben alkalmazott kompromisszummodellek felhasználásával. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

S

Sismándy-Kiss, Ferenc (2012) Fűrészáru szilárdsága és fizikai tulajdonságainak kapcsolata. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Slézia, József (2012) Nemzetközi bútordesign irányzatok a 21. század első évtizedében. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Somfai, Attila (2003) Kisalföldi mezővárosok településszerkezetének geomorfológiai szemléletű kutatása, különös tekintettel Kapuvárra. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Szabó, Lóránt (2012) Alagútbordás légsugaras vetülékbevitel áramlástechnikai és szövéstechnológiai vizsgálata. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Szabó, Péter (2002) Favázas épületek nyári hőkomfortja Magyarországon : : Doktori (Ph.D) értekezés. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Szalay, Dóra (2018) ENERGETIKAI CÉLÚ DENDROMASSZA TERMESZTÉS ÉS HASZNOSÍTÁS LEHETSÉGES SZEREPE A LIGNOCELLULÓZ BIOHAJTÓANYAG ÜZEMEK ALAPANYAG ELLÁTÁSÁBAN. PhD, Soproni Egyetem.

Szentgyörgyvölgyi, Rozália (2010) Nyomdaipari folyamat és workflow menedzsment. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Sági, Éva (2012) Sopron településszerkezetének és zöldfelületi rendszerének vizsgálata, a történeti szemléletű fejlesztés lehetőségei. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

T

Takáts, Alexandra (2010) Környezettudatos fogyasztói magatartás alakítása és a fa- és bútoripari termékek iránti attitűd feltárása. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

V

Vanya, Csilla (2013) A rétegelt - ragasztott fatartók külső terhelésből, gyártási és klimatikus igénybevételekből származó veszélyes feszültégállapotának meghatározása, a tartók erőtani méretezése anizotrop töréselméleti alapon. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Varga, Dénes (2008) A gőzölés modifikáló hatásának vizsgálata két európai és két trópusi fafaj egyes fizikai-mechanikai tulajdonságainak tükrében. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Varga, Gábor (2004) Lapszerkezet kialakulása papírgépen és különleges szitákon, különös tekintettel az árnyalt vízjeles szitákra. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Vértesy, László (2003) A magyar bútorgyártás és az EU csatlakozás. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

W

Wesselényi-Garay, Andor (2007) Az építészet mimézise. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

This list was generated on Thu Jun 13 17:51:39 2024 UTC.